Máte v pláne ďalšie pohovory alebo ponuky od iných spoločností? Ako to ovplyvňuje vaše rozhodnutie?

How to answer this question

Question category
Other
Ideal response duration
60 seconds
Play Video How to answer this question
Use job interview trainer to prepare for your next job interview!
One experience is worth thousand words!