Môžete spomenúť situáciu, kde ste si museli osvojiť nové zručnosti alebo technológie na dosiahnutie pracovných cieľov?

How to answer this question

Question category
Other
Ideal response duration
90 seconds
Play Video How to answer this question
Use job interview trainer to prepare for your next job interview!
One experience is worth thousand words!